US stock portfolio 202103

投资美国记录 – 2021年3月

02/3/2021

买入

 • LMND (10 股): $115.00

04/3/2021

买入

 • LMND (5 股): $98.70

05/3/2021

买入

 • BEKE (10 股): $51.34
 • GDRX (20 股): $40.97
 • LMND (5 股): $91.28

05/3/2021

买入

 • BABA (2 股): $227.68
 • BEKE (10 股): $49.65

13/3/2021

买入

 • GDRX (10 股): $39.92

16/3/2021

买入

 • GDRX (10 股): $38.37

Interactive Broker

买入

 • GDRX (10 股): $38.18

19/3/2021

买入

 • GDRX (10 股): $36.84

25/3/2021

买入

 • GDRX (10 股): $34.01

26/3/2021

买入

 • TAL (10 股): $54.67
 • TAL (10 股): $52.41
 • U (5 股): $93.11

卖出

 • OPEN(20股): $23.07

30/3/2021

买入

 • U (5 股): $91.54

01/4/2021

买入

 • BABA (3 股): $224.57

05/4/2021

卖出

 • WMT (10 股): $139.53
 • AAPL(5 股): $125.45

猜你喜欢:

不要错过
任何文章!

我们不发送垃圾邮件!你可以阅读我们的隐私政策以获取更多信息。

类似文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注